Disclaimer

 

Cookies

Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. In zo’n tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. De website van Skin Schaijk maakt gebruik van zogenaamde ’functionele cookies’ om de site beter te laten functioneren.

 

Gebruik persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie.

 

E-mail

Door Skin Schaijk verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Skin Schaijk staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor de tijdige ontvangst ervan.

 

Privacy

Skin Schaijk, gevestigd te Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten geleverd door Skin Schaijk. Skin Schaijk respecteert de privacy van alle klanten en mogelijk toekomstige klanten en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die u ons geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Skin Schaijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Skin Schaijk.
Overzicht van de persoonsgegevens die Skin Schaijk verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Telefoon
- E-mailadres
- Adresgegevens

Na uitdrukkelijke toestemming door u, sturen we op regelmatige basis promoties/acties en algemene info in de vorm van een nieuwsbrief via E-mail. Je kan je uiteraard op eender welk moment uitschrijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Skin Schaijk verwerkt in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke behandeling:
- indien je jonger bent dan 16 jaar dan is er toestemming van ouders of voogd vereist voor het verzamelen van gegevens en gebruik te maken van een dienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Skin Schaijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verwerking van nieuwsbrieven, na uitdrukkelijke toestemming
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u met de juiste producten en technieken te behandelen naargelang uw gezondheid
- adresgegevens voor mensen die aan aan huis behandeld worden
- het afhandelen van uw betaling
- u te informeren over wijziging van diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Skin Schaijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Klanten: alle persoonsgegevens tot u zich zelf afmeld of vraagt om niet langer opgenomen te zijn in ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Skin Schaijk deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vb.mailchimp

Daarnaast kan Skin Schaijk uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Skin Schaijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Het recht om verwijdert te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke & contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

Skin Schaijk biedt je eveneens de kans om uit te schrijven op nieuwsbrieven.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou bewaren in een computerbestand en klantenfiche, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Skin Schaijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Skin Schaijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons instituut of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring.

Deze pagina werd het laatst upgedate op 28 januari 2018.